torsdag 31 december 2015

Nyårsklockan

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö...
Ring själaringning öfver land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första, skälfvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten
och ring hugsvalelse till sargad barm.
Ring hatet ut emellan rik och arm
och ring försoning in till jordens släkten.

Ring ut hvad dödsdömdt räknar sina dagar
ocg forngestaltningar af split och kif.
Ring in ett ädlare, ett högre lif,
med bättre syften, mera rena lagar.

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden,
och ring den frusna tiden åter varm.
Ring ut till tystnad diktens gatularm,
men ring till sångarhjärtan skaparglädjen.

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor,
förtalets lömskhet, afundens försåt.
Ring in det rätta på triumfens stråt
och ring till seger mänsklighetens fanor.

Ring, klocka, ring... och seklets krankhet vike;
det dagas, släktet fram i styrka går!
Ring ut, ring ut de tusen krigens år,
ring in den tusenåra fredens rike!

Ring in den tid, då andarne befrias
ur själfviskhetens sammansnörda band.
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land;
ring honom in, den bidade Messias!


Skriven av Alfred Tennysson, publicerad 1850.
Originaltitel: Ring Out, Wild Bells.
Svensk översättning: Edvard Fredin, 1890.
Första gången dikten lästes upp på Skansen var år 1895.

2 kommentarer:

Eva Trillian sa...

Så har då ett nytt år börjat!
God fortsättning på 2016!

Mira sa...

Ring out, wild bells, to the wild sky,
The flying cloud, the frosty light.
The year is dying in the night;
Ring out, wild bells, and let him die.
The year is dying in the night;
Ring out, wild bells, and let him die.

Ring ut, vilda klockor, ut mot den vilda himlen.
Flygande moln, frostigt ljus.
Det gamla året dör i natten.
Ring ut, vilda klockor och låt det dö.