onsdag 9 februari 2011

9 februari 1911

På onsdagsmorgonen afled Gustaf Fröding i villan Gröndal på Djurgården, som skalden under senare tid bebott. Kl. 6 på morgonen hade han haft besök af sin läkare, d:r Hultgren, som fann den sjuke mycket klen och med ytterst försvagad hjärtvärksamhet. Läkaren förstod att slutet icke var långt borta. Fröding igenkände honom dock och uttryckte sin glädje öfver hans ankomst. På läkarens fråga, om Fröding kände några smärtor, svarade den sjuke nekande.
Så föll han så småningom i en lätt, dvalliknande slummer. Kl. 8.45 afled han, stilla och fridfullt, utan att någon dödskamp kunnat förmärkas.