söndag 22 augusti 2010

Gustaf Fröding 150 år

Gustaf Fröding, svensk författare och poet, född 22 augusti 1860 på Alsters Herrgård utanför Karlstad. Död de 8 februari 1911.

Dumt folk

Å gubevars för dumt folk!
Att en annan, som inga lärdom har, int allti ä som en ska, d´ä inga unner, men når di, som ska var för mer, int ä klar i bokstaveringskonsta en gang, d´ä lett.

Te äxämpel dä va en söndassmöra, som ja jeck å spankler på landsvägen. Da kommer de en harrkär gånass mä glasyger för yga å smal å vesen va´n tocken som tocker ä.

"Gudagen, min goda man"sa´n. "Vet han, vart ja ska gå för te komma te prästgårn", töckte´n.
"Håja, nock vet ja dä", sa ja. "Dä inga konst te komm dit. När han ha gått ett litt stöck länger, kommer han te en väg te vänster, men den ska´n int gå, utta bar fortsätt tess han kommer te näst vägskel, där de tar å te höger, där ska´n gå"
"Må se", sa harrkärsillänne å såg fundersam ut änna som då int skull var klar grejer. "Mä se, inte te vänster, men te höger. Nå vidare da."
"Jo, når´n da ha gått ett stöck te, så kommer´n te e å, å i åa ä e ö."
"Vasa", sa´n.
"Å i åa ä e ö", sa ja.
"Men va i all ti ä dä ni säjer, a,o?" sa´n
"D´ä e å, vett ja" skrek ja, för ja blev rasen. "å i åa ä e ö, hörer han lite, d´ä e å, å i åa ä e ö."
" A, o, ö", sa´n å dämmä geckén.
Jo, den va noe te dum den.

måndag 2 augusti 2010

Nu öppnar nattglim sin krona

Nu öppnar nattglim sin krona
i åkrarnas yviga korn,
och älgtjuren söker den hona
han vann med sitt stridbara horn,
nu teckna slåtterblomma
och glimtande ögontröst
den skymningsväg jag vill komma
som förr till min älskades bröst.

Högt ropar knarren, min sträva
men eldiga näktergal,
och månjungfrun tömmer sin stäva
i purpurn från dagens pokal.
Jag stiger mot vreten, som rundar
behagligt sin slumrande barm.
Då kommer ur dalar och lundar
min älskade lidelsevarm.

På hösläden lägret jag reder
av jungfru Marie halm.
Där vill jag hos dig sjunka neder
i hässjornas ångande kvalm -
en jordson, stark och härdig
fast ljuvligt berusad och matt,
din rika kärlek värdig,
mörkögda augustinatt.