söndag 27 december 2009

Spåret

Jag har gått en lång väg
genom minnenas land.

Som ett översnöat klippblock
ligger den lilla stugan där som förr
mellan trädens vita kåpor.
De runda hålen, som kvistvedsbrasan tinat
i de lappade fönsterrutornas skimrande frost,
stirrar som svarta vildfågelsögon
ut i julaftonskymningens bleka ro.
Snön är skottad högt upp på väggarna
för kylans skull, och från den söndervittrade skorstenen
stiger röken lodrät
mot en ärggrön himmel.

Från den isiga tramphällen
där snöskoveln ännu står lutad,
leder ett spår in mellan stammarnas galler.
Det är spåret efter mor,
som nyss hämtat in det lilla julträdet
åt sin väntande son.
Blåa skuggor gömma sig i fjäten -
det är som stod de bräddfulla av blå lycka.

Kväll. Rungande köldskott.
Som en vit fågel glider mors hand mellan kvistarna
när hon tänder den ännu våta granen,
de blåa ådrorna spelar under huden.
Å... Fönstrens isblommor, väggarnas tidningstapeter
med de upp- och nedvända bilderna, annonserna -
allt blir så förunderligt.
Dörrens rimmade spikhuvuden glimmar som stjärnor.
Som stjärnor glimmar ock Månskattens ögon,
där han med rumpan i vädret
tassar mellan mor och mig,
storligen förundrande sig över'att det med ens kunde bli så ljust
i ett så armt och fattigt hus:
att hans kopp i kväll är så bräddande full...

Medan granen brinner sätter sig mor vid bordet
och sjunger ur en nött gammal sångbok:
Allt av nåd.
Hennes andedräkt står som en vit sky utåt rummet.

När kvällen är över och vår stuga
ligger där som ett mörkt klippblock
under midnattsstjärnorna
och jag somnat med det lilla paketets innehåll -
trähästen, som mor täljt åt mig -
på min arm;
då drömmer jag om en vit fågel som flaxar
mellan gröna träd i ett stort äventyrsland -
då drömmer jag om ett spår av en lappad smorläderssko,
som leder in mellan frostvita stammar i köldens land.

Ännu i drömmen står det bräddfullt
av hisnande blå lycka.

Men allt är så länge, länge sen.
Mors hand är för längesedan multnad,
och hennes sko sätter inga spår mer
i vit snö.

Dagensmåndag 21 december 2009

söndag 20 december 2009

Niga för nymånen...

Här hade jag tänkt lägga in en bild av nymånen
som jag var ut och tog ikväll.
Tyvärr räckte kameran inte riktigt till
och nymånen såg mera ut som en på mitten hopsnörpt korv.
Alltså får ni tänka er...
Flickan under nymånen
Jag har nigit för nymånens skära.
Tre ting har jag önskat mig tyst.
Det första är du
och det andra är du
och det tredje är du, min kära.
Men ingen får veta ett knyst.
Jag har nigot för nymånens skära
tre gånger till jorden ner.
Och om månen kan ge vad vi önska,
så niger jag tre gånger till,
och krona jag bär,
när marken sig klär,
och björkarna gunga av grönska
och lärkorna spela sin drill.
Det är långsamt att önska och önska.
O, vore min kära här!
Lyft nu upp honom stormmoln, på vingen
och tag honom, våg, på din rygg.
Han är ung som jag,
han är varm som jag,
han är härlig och stark som ingen,
och säll skall jag sova och trygg,
i hans armar en gång, under vingen
av natten, tills natt blir dag.

lördag 19 december 2009

Klovene webkamera 18 december

-6. Lätt snöfall.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 8.56
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 15.23
Klovene webkamera startades när vårterminen 2009 började.
Idag, den 18 december är höstterminens sista dag.
Vad händer med Klovene webkamera nästa år?

tisdag 15 december 2009

Klintbergare...

klintbergare (efter Bengt af Klintberg), populär benämning på ett slags moderna vandringssägner, som av många uppfattas som sanna. De kan handla om till exempel hotfulla brott, mystiska sjukdomar, invandrares gåtfulla beteenden eller vad som kan hända på turistresor i utlandet och avslöjar latenta drag av främlingsfobi eller oro och rädsla inför utvecklingen i det moderna samhället.

Barnet vid vägkanten.
En ung kvinna var på väg hem i sin bil en sen höstnatt. Vägen hon åkte på var smal och kurvig, och dessutom var det kolmörkt ute och regnade, så hon kunde inte köra särskilt fort.

Plötsligt, när vägen gick genom ett skogsparti fick hon se ett barn som låg orörligt vid vägkanten. Kvinnan saktade farten tills bilen stod stilla med strålkastarna riktade mor barnet. Först vågade hon inte stiga ur, eftersom det kunde vara en fälla. Men åsynen av barnet vid vägkanten som kanske behövde hennes hjälp gjorde det omöjligt för henne att köra vidare. Hon klev ur bilen men lät för säkerhets skull motorn gå på tomgång.

När hon kom närmare såg hon att barnet var en skyltdocka. Hon greps av panik och rusade tillbaka till bilen, hoppade in, smällde igen bildörren och åkte därifrån.

En halvtimma senare befann hon sig i sitt garage och öppnade bildörren. Då föll tre avslitna fingrar ner från dörrspringan.
(Ur : Glitterspray, Bengt af Klintberg)

En variant av den här historien hörde jag själv, någon gång i början på 70-talet. Behöver jag tala om att jag trodde oreserverat på den (på den tiden var det ingen som hört talas om klintbergare...). Under åren som följt har jag hört flera varianter berättas...

måndag 14 december 2009

Dagens...


Klovene webkamera 14 december

0. Lätt snöfall.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 8.52
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 15.22

söndag 13 december 2009

Klovene webkamera 7 december

+6. Mestadels regn.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 8.43
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 14.47.
Fast man ska kanske vara tacksam.
Fr o m 8/12 går solen inte upp alls i Kiruna.

torsdag 3 december 2009

Klovene webkamera 30 november

+ 6. Regn.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 8.31
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 15.30

Klovene webkamera

1:a advent

måndag 23 november 2009

Klovene webkamera 23 november

+ 8. Regn i riklig mängd.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 8.17
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 15.40

söndag 22 november 2009

Dagens...


Klovene webkamera 16 november

+6. Mulnande. Dimma.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 8.02
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 15.51

söndag 15 november 2009

Klovene webkamera - novemberbild

Eftersom jag inte hann med att få in någon bild till Slottsträdgårdsmästarens tävling så lägger jag ut en alldeles egen novemberbild utan tävling.

fredag 13 november 2009

Förhållningsregler...


Några förhållningsregler vid möte mellan hästfordon och Automobil.

För körsvennen:

Om hästen visar tecken till rädsla, sök då att lugna den. Höj armen till tecken att automobilisten skall hålla in, och sysselsätt Eder sedan med hästen, icke med den mötande automobilisten.

Kan Ni köra och vet hvad det vill säga att hålla hästen framme på hand och om den är inkörd och har mun, kör den då lugnt förbi automobilen och hindra den från att kasta genom att hålla den väl i hand samt mana med piskan på yttersidan medan Ni samtidigt lugnar den med rösten. Detta är bästa sättet, och efter ett fåtal med lugn behandlade möten visar hästen ingen oro.

Men är Ni ovan körsven, beakta då följande:
Skräm icke upp hästen genom att rycka och slita i tyglarna, ej heller genom rop och piskrapp. Betänk att hästens beteende i regel är beroende på naturlig fruktan och ej uttryck för istadighet och bör sålunda icke straffas med ryck i mun och piskrapp.

Tag saken lugnt. Hoppa icke av fordonet, medan det är i rörelse. Därigenom kan Ni trassla in Er i tömmarna och komma under hjulen, Håll in hästen, stig af framåt samt grip den i betslet. Stirra icke på den med förskrämda ögon utan lugna den med strykningar och vänligt tilltal. Är Ni själf rädd och låter hästen märka det blir den nervös och svårhanterlig, liksom det motsatta förhållandet äger rum, om Ni är trygg och säker.

Låt aldrig tömmarna släpa. Bind upp dem och håll eller led hästen i betslet.

Är hästen ung eller låttskrämd, eller Ni af annan orsak anser det vara farligt att leda honom förbi automobilen, begagna Eder då af nedanstående trenne utvägar:
a) Vänd fordonet så, att automobilen kan passera bakifrån.
b) Kör in på närmaste afväg, eller gård.
c) Sela från och led undan hästen.

Kör, led eller håll hästen så, att Ni befinner Eder mellan hästen och automobilen. Går Ni på motsatt sida kan Ni slängas i diket eller klämmas mot träd och andra fasta föremål.

Håll icke för hästens ögon, men undvik hans blick och behandla honom som om det gällde en alldaglig sak.

Låt den stanna ett ögonblick vid automobilen, på det att den må sansa sig och vänja sig.

Blif icke arg och ovettig på automobilisten. Det är icke hans fel, att hästarna äro ovana. Den tid kommer, då en automobil skall väcka mindre uppmärksamhet ute på landsbygden än en velociped nutilldags, och då den blir mer oumbärlig för landsbefolkningen än för någon annan samhällsklass.

För automobilföraren:

Kom alltid ihåg, att Ni har det jämförelsevis lugnt och tryggt i automobilen, men att så ej är förhållandet med dem, som åka efter en lättskrämd häst. Kom ihåg att de körandes rädsla ofta är en följd af deras erfarenhet från ett tidigare tillfälle, då de haft att göra med hänsynslösa automobilister. Gör därför hvad Ni kan för att underlätta deras svårigheter, och hvad Ni kan är följande:

Gif akt på de mötande hästarna. Af deras utseende och rörelser kan man sluta sig till om de äro rädda.

Stanna om körsvennen ger signal, och på tillräckligt afstånd för att bullret från motorn ej må uppfattas av hästarna.

Är körsvennen ovan, stig ur och gå fram och hjälp honom: uppträd aldrig öfvermodigt.

Att tillråda är även att ställa sig vid automobilen, emellan denna och där hästen skall passera, ty i de flesta fall minskas hästens oro väsentligt, då han ser en människa mellan sig och föremålet för sin fruktan.

Sätt aldrig igång maskineriet omedelbart sedan hästen passerat och således befinner sig strax bakom automobilen. Detta plötsliga buller skrämmer mer än något.

Kör icke fort i kurvorna och signalera i tid. Ett signalhorn är först till verklig nytta, då dess varning uppfattas 100 meter i förväg.

Undvik att köra med "öppen ljuddämpare", särskildt genom samhällen eller då hästfordon passeras.

tisdag 10 november 2009

Kura skymning

Den 9 - 15 november genomförs en gemensam nordisk biblioteksvecka arrangerad som ett samarbete mellan Föreningen Norden och de nordiska biblioteksföreningarna. Detta sker i år för 13:e gången. Temat för i år är "Krig och fred i Norden" med anledning att det i år är 200 år sedan det gamla Sverige-Finland upplöstes. Johan Ludvig Runeberg skildrade det finska kriget i Fänrik Ståls sägner.

I kväll samlades vi i kommunhuset, tände stearinljus och läste. Jag hade blivit tillfrågad om jag kunde läsa något, och hade bland annat valt denna:LANDSHÖFDINGEN.
Gror bragdens ära blott på stridens mark,
där tappre krigarn fuktar den med blod,
kan ej den vapenlöse hälsas stark
och visa hjältemod?
I djupa Finland bortgömd fanns en man,
en fridens man allt från sin ungdom hän;
i fridens värf ren grånad styrde han
som höfding nu sitt län.
Wibelius var hans namn, af anors glans
omstråladt ej, men vördnadsvärdt ändå,
ty namnets ära var att det var hans,
hans adel föll därpå.
Han ägt sin mannaålders gyllne tid
af lugna mödor; den fanns mer ej kvar.
Nu var hans fosterland i kamp och strid,
och gammal själf han var.
Af härar omhvärfd, sliten som ett rof
emellan vän och ovän växelvis,
fick han, hvar stund, för segrarens behof,
ge frid och lugn till pris.
Att värna rätt, förmedla bördors last,
han som en helig plikt sig föresatt,
och därför var hans dag ock utan rast,
och utan sömn hans natt.
Så satt engång han på sitt ämbetsrum,
blott han med två hans sekreterare,
han syntes bruten nu, hans läpp var stum,
och tyste voro de.
Han önskat hvila, hvila en sekund;
det var för mycket. Salens dörr slogs opp,
han såg en krigare i samma stund,
följd av en väpnad tropp.
Den ryska härens öfvergeneral
var krigarn, ingen ringare person;
han kom, steg fram och höll helt kort ett tal
med hot i min och ton:
"Herr höfding, Finlands kamp har nått sitt slut,
oss tillhör landet nu med vapnens rätt;
dock kämpa landets söner, som förut,
i Sveriges här för det.
Välan, här är er penna, sätt er, skrif
ett kraftigt bud, en maning nu till dem:
att den skall tryggad bli till gods och lif,
som återvänder hem.
Men att, om någon brottsligt håller vid
att strida mot sin herre och monark,
hans släkt skall jagas, utan nåd och frid,
ifrån hans gård och mark.
Har ni förstått min mening, ord för ord,
skrif!" Han slöt med trotsigt välbehag.
Då stod Wibelius vid sitt domarbord,
och där låg Sveriges lag.
Han sänkte tungt sin hand uppå dess pärm,
hans blick, på boken fästad, lyste klar:
"herr general, här ser ni ett beskärm
för dem ni hotat har.
I den, sen sekler ren, det stadgadt stått:
att bryter en, all skuld är endast hans,
att mannen böter ej för hustruns brott,
ej hustruns för sin mans.
Om det är brott att kämpa för sitt land,
hvartill hvart ädelt hjärta svarar nej,
utkräf straff af män med svärd i hand,
af barn och kvinnor ej.
Ni segrat, makten tillhör er i dag,
jag är beredd, gör med mig hvad ni vill!
Men lag skall öfverlefva mig, som jag
långt efter den blef till."
Han talte så. En bäfvan genomlopp
de båda unga männerna i saln,
och nu han slog sitt klara öga opp
och såg på generaln.
Det bistra uttryck, krigarns anlet haft,
var borta, varmt han mötte gubbens blick,
han tog hans hand och tryckte den med kraft
och böjde sig och gick.
Och nu, med händren slutna som till bön,
sjönk höfdingen i domarsätet ned;
han kämpat ut, han njöt sin segerlön,
en öfverjordisk fred.
Och dessa vittnen två, som dröjde kvar,
de nämnde ofta sen, med eldad håg,
om en förklaring, stilla underbar,
som i hans anlet låg.
Att detta sken var himmelskt skönt, därom
fanns blott en enda tanke hos de två;
men hvarifrån det vackra ljuset kom
blev olikt tydt ändå.
Den höll det för ett yttre lån
af dagens sol, som lyste mild och klar;
den andra sade: "det kom inifrån,
hans samvetes det var."

Klovene webkamera 9 november

+ 6. Mulet.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 7.46
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 16.05

måndag 2 november 2009

Dagens...


Klovene webkamera 2 november

+ 3. Regn.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 7.30
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 16.21

måndag 26 oktober 2009

Dagens...
Klovene webkamera - två måndagar i samma vecka...

Måndag 26 oktober 2009.
+ 10. Dimma.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 7.14
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 16.38
Normaltid.

Måndag 19 oktober 2009.

+ 6. Mulet.

Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 7.58

Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 17.55

lördag 17 oktober 2009

Dagens...


Klovene webkamera 12 oktober

Uppklarnande.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont:7.42
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 18.14

måndag 5 oktober 2009

Klovene webkamera 5 oktober

+ 6. Dimma och lokala skurar.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 7.27
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 18.33

söndag 4 oktober 2009

Led milda ljus...

i dunkel dimfylld värld...

onsdag 30 september 2009

Inbjudan

Annons i lokaltidningen:

Onsdagen den 30 september inviger vi vår nya vårdcentral.
Vi bjuder på förfriskningar...

Den vårdcentralen går man ju gärna till...

tisdag 29 september 2009

Barnbarn...

Han är femton år - och nybliven pappa.

Det ska matas...

och bytas blöja...

och vaggas och rapas...
annars blir det högljudda protester.
Och det gäller för honom att veta vad som ska göras när bebisen vaknar och gråter...
Nu är det inte fullt så allvarligt, utan bara ett skolarbete som ska utföras.
Men det är dygnet runt som gäller - och frågan är hur det blir till natten - som bekant vaknar bebisar och ska ha mat och ren blöja på natten också.
Han tar dock sin uppgift på stort allvar...
Brallat ollon

Ser ut att dra ihop sig till flaggstångsfällning...

måndag 28 september 2009

Klovene webkamera 28 september

+ 14. Uppklarnande. 12 sekundmeter.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 7.12
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 18.53

torsdag 24 september 2009

På förekommen anledning...

Anslag på stadsbibliotek där uppslagsböckerna ofta saknades på sina platser:

Referensböcker få endast lånas hem över natten. Detsamma gäller personalen.

onsdag 23 september 2009

KubKommer ni ihåg Rubiks kub?
Den här varianten heter Spegelkub (Mirror Cube)
Sonen löser den på 2 min. 57 sek.måndag 21 september 2009

Nu har vi två...
Fynd nr 2 på lördagens loppmarknad: Grön vas från Upsala-Ekeby, stämplad med Ekeby 1586 i botten. Den ville följa med hem till syskonet som redan bodde hemma. Vi har försökt få reda på mer om dem, men utan att lyckas. Någon som vet?


Klovene webkamera 21 september

+ 9. Soligt och vindstilla.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont:6.57
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 19.12
Höstdagjämning i morgon.

lördag 19 september 2009

Dagens fynd


Efter dagens utflykt som gick till Gullmarsbasen (fotograferingsförbud) råkade vi åka förbi en loppmarknad. Eller ja, inte förbi direkt - slank in...

Där hängde den - den ropade på mej - hoppade upp och viftade i ansiktet på mej - och följde med mej hem...
Alldeles ny är den, äkta norsk, 100 % ull.
Kan någon gissa priset?

fredag 18 september 2009

Apropå - Skansen

Skolklassen hade varit på besök på Skansen, och bland annat fått se tröskning med slaga:
"De hade var sin slagdänga som de slogo säden med. På så sätt kom korna ut."

måndag 14 september 2009

Trots allt...


Trots att det är september och kastanjerna mognar så är trädet redan förberett för nästa vår med nya knoppar!

Klovene webkamera 14 september

+ 11. Mestadels uppklarnande. Vindstilla.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 6.42
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 19.32

fredag 11 september 2009

Veckans vemod

GÄSSEN FLYTTA

När de gamla såren heta tära
när din kind är vätt av ensamhetens gråt,
när att leva är att stenar bära,
och din sång är sorg som vilsna tranors låt,
gå och drick en fläkt av höstens vindar,
se med mig mot bleka blåa skyn!
Kom och stå med mig vid hagens grindar,
när de vilda gässen flyga över byn!

onsdag 9 september 2009

tisdag 8 september 2009

Celebert besök

Jo, jag vet att bilden är suddig, men ändå. Sista veckan har vi haft besök av en stork på åkrarna runt lantbruksskolan. Det känns onekligen ganska exotiskt att se den.