torsdag 30 april 2009

Den skinnsjuke greven

"Översättning från danskan"

Det var i byn Köpenhamn. Fastän man blott var i början av juni, hade hösten redan börjat på landet, ty heden var mycket stor. Ute på Köpenhamns redd syntes en och annan måg simma på vattnets överflata. I Sundet var vädret ej så klart, och de längst ut liggande damskeppen voro inhyllade i taket, så att knappt syntes.

På en av byns gator kom en ung man, ledigt svängande en stock mellan fingrarna. Ove Rasmussen var visserligen klädd i fattigmans frack, men var dock ryss vid universitetet och för övrigt på grund av sina kunskaper en danad ung man.

Han styrde sina steg till greve Aftenstiernes palats, där det var stor bal. Den unge mannen, som var informator åt grevens dräng, var även inbjuden. Dansen höll just på, och lätta som dyngflugor svävade pigorna omkring, förda av ståtliga herrar, klädda i eleganta kjolar.

Ove blev emellertid ej glad vid att se de dansande. Och han hade heller ingen orsak. En oblid skepnad vilade över honom, och han kände sig ensam och uteslutad.

Han gick till en krog, där en eldgammal domestik stod med en tebacke. Ove tog en kopp.
- Behagar ni flöte till teet? frågade domestiken

Ove skakade nekande på huvudet och ställde sig vid den stora kaminen, där stenkulorna brunno.

Dansen fortfor alltjämt, och mellan danserna serverades till damerna den läckraste is samt olika slags sylttyg.

Ove deltog ej i dansen. Han såg ut att lida av kedja. Då nalkades den undersköna grevinnan Tilde. Hon var med anledning av dödsfall i familjen klädd i en sorts klänning. Ove och grevinnan satte sig på ett avsides beläget städ, och medan Tilde såg ner på sitt koketta lilla fottyg, viskade Ove passionerat:
- Var förlåter du mig så här i min ensamhet?
Grevinnan såg spottande upp på honom, och han fortsatte:
- Du kommer att böta på den stora mangel du har...

Han hann icke längre, ty greven, en man med slemmig uppsyn, känd för sin stora skinnsjuka, steg hastigt fram till dem. Grevinnan hoppade till som stucken av en slang.

- Min herre, vi mötas med våra sekundanter i morgon.

Följande morgon gick Ove in till en iskrämare för att köpa sig ett vapen. Med högburet huvud och sin karda i hand infann han sig vid duellen.

Striden blev kort. Och en halvtimme eferåt hittades Ove Rasmussen liggande död i zoologiska havet.

måndag 27 april 2009

Dom har kommit!

Svalorna
Ilande, pilande svalor,
på vingarna vilande,
högt i det vida blånande,
vindlätt i vinande kast
jordens tröghet hånande -
likt ett löje,
klart, lätt klingande,
träffar er flykt våra hjärtans tyngd
med förakt,
likt ett jubel,
ur höjder springande,
bud om rymdernas egen
ljusgenomilade lekande makt...
Sol går ner
men där uppe dröjer all dagens prakt,
runt kring er,
högt i en lekfullt vunnen,
luftig och lycklig trakt.
Karin Boye

Dagens...Klovene webkamera 27 april

+10. 3 sekundmeter.Soligt
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 5.33
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 20.48

söndag 26 april 2009

Mitt i v-Åh-ren
Helgen har tillbringats mitt i våren - på Åh Stiftsgård, alldeles vid havet mellan Ljungskile och Uddevalla.
Åh inköptes 1937 av några präster från Göteborg. Då bildades stiftelsen Åh kyrkliga Ungdomshem. 1958 blev Åh stiftsgård.
Åh kyrka invigdes midsommarafton 1940.

torsdag 23 april 2009

Sibirien
Vid Sibirien släpptes Lantbruksskolans kor på bete varje sommar.Två gånger om dagen körde man . oftast med häst och vagn till det lilla mjölkningsstallet vid Sibirien för att mjölka korna. Många sommarmorgnar smög jag mig upp klockan sex för att följa med till Sibirien.
Ibland hände det att jag fick köra - gissa om jag var stolt!
Idag är mjölkningsstallet borta, men det går fortfarande djur på bete vid Sibirien sommartid.

Dagens...
onsdag 22 april 2009

Säg till...

Säg till om jag stör,
sa han när han steg in,
så går jag med detsamma.

Du inte bara stör,
svarade jag,
du rubbar hela min existens.
Välkommen.

tisdag 21 april 2009

Gissa ordspråket

Kvaliteten hos ett genom extraktion av animaliska och eller vegetabiliska komponenter i genom upphettning aktiverat fluidum framställt nutritivt preparat förhåller sig omvänt till numerären hos den i produktionen engagerade kulinariskt skolade personalen.

måndag 20 april 2009

Dagens...


Klovene webkamera 20 april

+ 5. 4 sekundmeter. Mulet
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 5.51
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 20.32

fredag 17 april 2009

Vårvisa

Var det inte ett sus som av vingeslag
som nyss över kojan min drog -
är det inte ett tranföljes rop jag hör
över bidande nordanskog?
Är det inte en trast, som stämt upp sin sång
med sjudande vår i sitt blod
därborta på ängen, där sist han sjöng -
där liljekonvaljerna stod.

Så får jag då möta sig ännu en gång,
du undrens och vardandets tid
när livsglädjens brusande orgelkör
skall gå hög över berg och lid,
när viddernas armod skall skylas på nytt
i din grönskande mantelflik,
och min bygd, som stod naken och grå och blyg
på nytt skall bli stolt och rik.

Så vill jag då öppna mitt hjärtas dörr,
därinne finns mycket av is.
Skänk mig din lisa, som förr du gjort
i livets stormar och dis.
Ack kunde du ock i min örtagård
få en vän liten blomma att gro,
som dolde dess armod och bar i sin kalk
min förlorade ungdoms tro.

torsdag 16 april 2009

Television


Jag kan ha varit 8, kanske 9 år.
Bekanta till familjen hade skaffat televisionsapparat, och vi hade allesammans blivit inbjudna att beskåda underverket.
Bio hade jag väl varit på någon gång, även om inte det heller hörde till vardagsnöjena.
Radio var jag väl förtrogen med, men något liknande detta hade jag mig veterligen aldrig ens hört talas om. Det här var något helt nytt.
Mitt på väggen stod den - den fantastiska televisionsapparaten. En ganska hiskelig kommod med trädörrar som nu stod öppna - blottande en svartblänkande glasruta.
Andlösa satt vi där och väntade på vad som skulle hända.
Med en min av lika delar stolthet och äganderätt knäppte vår bekant på apparaten.
Efter en stunds betänketid flimrade rutan till - och TESTBILDEN tonade fram.
Det gick ett sus genom den församlade publiken.

tisdag 14 april 2009

Gissa ordspråket

Vid en komparativ analys av å ena sidan ett manuellt baserat specimen av klassen Aves och å andra cirka ett fjortondels gross dylika i en population av förvedade fanerogamer torde det förra bedömas såsom potentiellt gynnsammare.

måndag 13 april 2009

Klovene webkamera 13 april 2009

Annandag Påsk
+ 6. Nästan vindstilla. Mulet
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 6.10
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 20.17

Till en död kamrat

I vår, när älven rensade och snårens drivor smalt
och bergens alla bäckar gick så skummande och strida,
du tyst och stilla gått din väg från vårarna och allt,
blott minnet stod där gråttungt vid min sida
från vårar förr, när andaktsfullt vi stod på snövåt jord
och följde fågelsträckens snabba plogar emot nord,
mot myrarna och vattnen fjärranvida.

När bygden än i väntan låg, jag fick från dig ett brev -
en enda hymn till livet och till stigarna i snåren.
Om du blev frisk, du skrev, som förr med spö och rev
vi skulle vid ett skogstjärn fira våren.
Vi skulle vandra vitt omkring i våra minnens land;
vi skulle smida starkare de länkar som oss band
så fast tillsammans under ungdomsåren.

Och nu, när tjärnen kallar från sin myrbädds tysta ro
och du din sjukdoms boja glättigt skulle slita,
står undangömd din färdesäck, och aldrig mer din sko
sitt trygga spår i stigens dy skall rita.
När över svarta vatten lommen spelar sin ballad,
ditt flöte skall ej synas till bland strandens näckrosblad
när molnen över höjderna står vita.

Men får jag åter vandra genom starrens mjuka flor
på stigen där de klingade de friska ungdomsskraten,
jag hälsa skall till vidderna, där våra minnen bor -
och jag skall hälsa till den långa ljusa natten,
där fjärran från bekymmer, från sjukdom och från nöd
rägglorna från strandens ystra nying ljöd
ut genom dimman på ett stilla vatten.

Axel Fritiofsson


Axel Fritiofsson, 1892 - 1970.
Poet från Lekvattnet i norra Värmland, på gränsen mot Norge.
Hans dikter är skrivna både på svenska och "på mål", och rymmer de värmländska skogarnas
ljusa dunkel och djupa vemod.
Hans diktsamling, Vardagsvisor, utkom 1951, och många gånger har jag somnat till hans ordmelodier som vår far läste högt medan sommarkvällen mörknade utanför fönstren.
Han kommer att återkomma...

söndag 12 april 2009

Tornfalk

Häckar igen?

Sädesärla

Nu har dom kommit!

torsdag 9 april 2009

Tranan bär ljus i säng

När tranorna kom på våren brukade man säja att "tranan bär ljus i säng". Då skulle man inte längre sköta några sysslor efter mörkrets inbrott utan gå och lägga sig när det blev för mörkt att arbeta.onsdag 8 april 2009

Gissa ordspråket

Personer, vilka residera i arkitektoniska kreationer av metastabil transparent smältprodukt av övervägande kiselsyra, böra iakttaga abstinens i fråga om det skyndsamma omlokaliserandet av smärre petrologiska enheter.

tisdag 7 april 2009

Klovene webkamera 7 april

+ 1. 4 meter/sekund. Halvmulet.
Solens uppgång vid Göteborgs horisont: 6.26
Solens nedgång vid Göteborgs horisont: 20.04

måndag 6 april 2009

Klovene webkamera

råkade tyvärr försvinna idag.
Dock kan meddelas att solen gick upp kl.:6.29.
Nedgång: 20.02
Temperaturen är + 10, och det blåser friskt.
Återkommer i morgon

Kram!


fredag 3 april 2009

Sällskap


onsdag 1 april 2009

På jakt efter våren
Strömstad blir norskt!

Detta meddelades på lokalradion i morse!
Enligt ett dekret från Unionsupplösningenn 1905 skall Strömstad, den dag det finns fler norrmän än svenskar i Strömstad övergå till Norge. Och nu är det alltså dags!
Både tullen och gränshandeln kommer i och med detta att flytta till Tanum.