lördag 24 november 2012

Vargtimmen

Vargtimmen är timmen mellan natt och gryning, det är timmen då de flesta människor dör, då sömnen är som djupast, då mardrömmarna är verkligast. det är timmen då den sömnlöse jagas av sin svåraste ångest, då spöken och demoner är mäktigast. vargtimmen är också den timme då de flesta barn föds.
Ingmar Bergman.

Vargtimmen kallas tiden mellan ungefär 3.00 - 5.00. Då är kroppens aktivitet som lägst. Blodets halt av melatonin är högst, kroppstemperatur och blodtryck sjunker till dygnets lägsta nivåer, ämnesomsättningen går ner. Förutsättningen för vakenhet är som sämst.
Men - om man (läs jag) vaknar under denna tid, mår man sällan särskilt bra.
Och man somnar inte om igen.
Man ligger och vrider sig, känner efter - har jag inte lite ont någonstans, har jag inte lite hjärtklappning, mår jag inte lite illa?

Det är tydligen inte så konstigt. Inte så ovanligt heller.
Fast det tänker man ju inte på just då...

söndag 4 november 2012

Säkerhetsinformation

Varning!
Den här apparaten är inte avsedd för användning av personer (eller barn) med försämrade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller som saknar erfarenhet och kunskap, förutom under övervakning eller om de fått instruktion rörande användning av apparaten av en person ansvarig för deras säkerhet.

Man kan ju undra vad det är för monstermaskin man skaffat sig...
Om vi någonsin vågar använda den. Vi saknar ju bevars erfarenhet eller kunskap om den...