fredag 15 september 2017

Felicia

2002-11-16  -  2017-07-17

Today you did the bravest thing,
today you set me free.
Thank you for showing me
the ultimate dignity.
I'm sorry that my leaving
has broken your kind heart.
But we knew this day would come,
the day we had to part.
Don't think I did not hear
every last word you said.
Don't think I did not feel
your trembling hand touch my head.
Today you did the bravest thing,
today you set me free.
Thank you for a wonderful life,
thank you for loving me.

lördag 4 februari 2017

Vägs ände

Så har hon fått sluta sina dagar, vår lilla Tindra, vår "arvehund". Med 10 år överlevde hon Lillemor, sin matte.

I 10 år har vi fått ha henne som vår, och delat ljuvt och lett, inte minst hennes återkommande epilepsianfall.

En tid har vi förstått att slutet närmade sig. Hennes bra stunder blev färre, och igår var det dags att ta farväl.

Vandra fri och lycklig lilla voffs!

Du är med Lillemor nu.

söndag 22 januari 2017

Till minne

10 år av tomhet.

Jag kan inte spela silverflöjt
men jag kan känna den i själen,
den blå himlen,
de gyllene klipporna,
de violetta skuggorna.

Lillemor, 21 mars 1923 - 22 januari 2007

torsdag 31 december 2015

Nyårsklockan

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö...
Ring själaringning öfver land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första, skälfvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten
och ring hugsvalelse till sargad barm.
Ring hatet ut emellan rik och arm
och ring försoning in till jordens släkten.

Ring ut hvad dödsdömdt räknar sina dagar
ocg forngestaltningar af split och kif.
Ring in ett ädlare, ett högre lif,
med bättre syften, mera rena lagar.

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden,
och ring den frusna tiden åter varm.
Ring ut till tystnad diktens gatularm,
men ring till sångarhjärtan skaparglädjen.

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor,
förtalets lömskhet, afundens försåt.
Ring in det rätta på triumfens stråt
och ring till seger mänsklighetens fanor.

Ring, klocka, ring... och seklets krankhet vike;
det dagas, släktet fram i styrka går!
Ring ut, ring ut de tusen krigens år,
ring in den tusenåra fredens rike!

Ring in den tid, då andarne befrias
ur själfviskhetens sammansnörda band.
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land;
ring honom in, den bidade Messias!


Skriven av Alfred Tennysson, publicerad 1850.
Originaltitel: Ring Out, Wild Bells.
Svensk översättning: Edvard Fredin, 1890.
Första gången dikten lästes upp på Skansen var år 1895.

onsdag 7 oktober 2015

Den sista kvällen

Snart blir därute löven glesa.
Pendylen slår. Vi räknar slagen.
Det är för att du snart ska resa
vi gått förstämda hela dagen.

Vi går till bords, men utan hunger,
och våra andetag blir korta
var gång en vind bak rutan sjunger.
Det är för att du snart är borta.

I fönstret ligger tidtabellen.
Vem hjälper oss att glömma tiden?
Vem tröstar oss den sista kvällen,
för att vår sommar är förliden?

fredag 12 september 2014

Septembermåne

Septembermåne - Silvermåne
Och över dalen ligger dimman
tät.
Bara de trädbevuxna
kullarna
ligger som öar
i det silvervita, månbelysta
havet.

Världen
är oändlig ikväll.

lördag 1 mars 2014

Spanska sjukan

Februari 1919.
Då jag vid ½ 9-tiden åter kom in, kände jag att jag var sjuk. Det var en alldeles bestämd känsla häraf. jag kände mig med en gång alldeles matt och uttröttad, och benen kändes som vore de "afslagna".
jag kände en isande känsla i kroppen, och trots en kraftig promenad från Slussen till Norrmalmstorg, var det mig icke möjligt att få någon värmekänsla i kroppen. Jag kände mig dålig.

Det var först på natten, en stund efter sedan jag lagt mig, som eländet bröt ut. Klockan var väl 11 eller 12, eller möjligen 1; jag mådde mycket illa, men ville försöka undvika att väcka upp hela huset som sof som bäst. Det gick emellertid icke för mig att klara mig ensam, utan jag måste kalla på Gerda, för att få henne att ropa på Astri. Jag kunde själf icke gå upp utan att råka i frossa, som jag fruktar så mycket.

Nu hade full feber utbrutit, och jag kände, att nu vore jag fullt förkyld åtminstone - Spanska sjukan hade jag ingen som hälst tanke på då. Gerda var nere i köket för att skaffa mig något varmt - jag tror det var mjölk - och Astri fick lägga på mig hvad hon kunde hitta.

Det blef en otäck natt! I det längsta ville jag undvika att hämta doktorn för de dyra omkostnadernas skull - men på söndagsmorgonen hade sjukdomen nått en sådan grad, att jag ansåg det klokast. jag hade då fått stark hosta och anhopning af ett ytterst segt, otrefligt slem, som vid ett tillfälle höll på att kväfva mig, då en stor slemkluns häftade sig fast vid struplocket, så att jag icke kunde andas - hvarken få ut eller in. Det var ytterst obehagligt och rent af kritiskt.

Dr v.d. Burg kom på middagen och konstaterade Spanska sjukan. Han undersökte lungorna ytterst noggrant, men kunde  ingenting misstänkt höra. Dock voro luftrören proppfulla med slem, och jag hade omsider äfven fått full snufva, så nu kunde jag knappast andas på något sätt, hur jag än ville bära mig åt.

Det otäckaste var dock nästan den otäcka värken i benen, mest i vadorna, hvilken icke ville lämna mig en stunds ro, hvarken dag eller natt. Men man torde ändå kunna säga, attt sjukdomen förlöpte synnerligen lindrigt, ehuru det blef ansträngande nog. Lunginflammation och andra komplikationer slapp jag ju dessbättre fullkomligt ifrån. Det karakteristiska var emellertid att febern blef så långvarig. Fullt normal blef temp. ju ej på 16 dygn.

Det hade väl ändå varit godt och väl, om jag hade blifvit det enda offret i familjen, men så lyckadt var det icke. Redan på söndagen den 16 på morgonen, klagade Astri på att hon hade ondt i halsen. Ingen  hade då ännu en tanke på Spanska sjukan. Men på eftermiddagen, då doktorn kom, hade det blifvit värre. Hon kände sig då mycket dålig, och kunde knappast hålla sig uppe längre. Doktorn undersökte äfven henne, och förklarade, att det nog vore samma sort. det vore bäst att äfven hon lade sig och inrättade sig för att hvila ut den obehagliga sjukdomen.

Astri blef vida sjukare än jag, äfven om hon slapp ifrån den pinande värken i benen, och dessutom hade hon förmånen att få sofva bort åtskilliga stunder alltsomoftast.

Gerda hade ju haft Spanskan redan i nov,. och vi trodde därför att hon skulle visa sig immun denna gången. Men denna beräkning slog nog slint.. Dock hankade hon med ända till den 20/2, och höll sig på benen, ehuru hon hade bort gå till sängs redan långt dessförinnan.

Där lågo vi nu alltså i hvarsitt hörn, oförmögna till allt. Astri fick därför, genom Gretas bemedling ut en sköterska från staden, till en början mycket mot min vilja, då vi icke hade råd till sådana extravaganser. Men det visade sig ju bli absolut nödvändigt, då äfven Gerda gick öfverbord. Hon fick nu taga hand om sjukvården.

Spanska sjukan var en ovanligt Svår och dödlig pandemi, som spreds över hela världen i sltet av och strax efter första världskriget. Den hade en förmåga att nå lungorna och orsaka stora skador, men äfven öppna för sekundära infektioner, fr a lunginflammation Någon sulfa fanns ännu inte.
I Sverige avled minst 27 000 personer under smittans första år.