torsdag 7 november 2013

Att sofva med sådant oljud utanför ett öppet fönster...

Det föll sig emellertid icke lät att få komma till ro, ty den vackra aftonen med den underbara skymningen hade lockat flickor och gossar utomhus, och i sådant fall är ju ett piglock tyvärr oumbärligt. Att sofva med sådant oljud utanför ett öppet fönster tillhör privilegierna för mera kraftfulla naturer än min. Först framåt morgonsidan, då det började ljusna utåt slätten upphörde olåten.

Söndag 4 augusti 1917.