söndag 22 augusti 2010

Gustaf Fröding 150 år

Gustaf Fröding, svensk författare och poet, född 22 augusti 1860 på Alsters Herrgård utanför Karlstad. Död de 8 februari 1911.

Dumt folk

Å gubevars för dumt folk!
Att en annan, som inga lärdom har, int allti ä som en ska, d´ä inga unner, men når di, som ska var för mer, int ä klar i bokstaveringskonsta en gang, d´ä lett.

Te äxämpel dä va en söndassmöra, som ja jeck å spankler på landsvägen. Da kommer de en harrkär gånass mä glasyger för yga å smal å vesen va´n tocken som tocker ä.

"Gudagen, min goda man"sa´n. "Vet han, vart ja ska gå för te komma te prästgårn", töckte´n.
"Håja, nock vet ja dä", sa ja. "Dä inga konst te komm dit. När han ha gått ett litt stöck länger, kommer han te en väg te vänster, men den ska´n int gå, utta bar fortsätt tess han kommer te näst vägskel, där de tar å te höger, där ska´n gå"
"Må se", sa harrkärsillänne å såg fundersam ut änna som då int skull var klar grejer. "Mä se, inte te vänster, men te höger. Nå vidare da."
"Jo, når´n da ha gått ett stöck te, så kommer´n te e å, å i åa ä e ö."
"Vasa", sa´n.
"Å i åa ä e ö", sa ja.
"Men va i all ti ä dä ni säjer, a,o?" sa´n
"D´ä e å, vett ja" skrek ja, för ja blev rasen. "å i åa ä e ö, hörer han lite, d´ä e å, å i åa ä e ö."
" A, o, ö", sa´n å dämmä geckén.
Jo, den va noe te dum den.

3 kommentarer:

Mira sa...

Ja se harrkärer!!!

Ninna sa...

Me fyllpen och frågformulär...

Mira sa...

:)